Meblomet > Blaty drewniane

Blaty drewniane Blaty drewniane


  • Buk lity A/B

  • Buk mikrowczep A/B

  • Buk mikrowczep B/C wąskie lamele

  • Dąb lity A/B

  • Dąb mikrowczep A/B

  • Dąb mikrowczep B/C

  • Dąb mikrowczep B/C wąskie lamele